Waarom en voor wie is de dagbesteding?

Dagbesteding is bedoeld om structuur te bieden en een zinvolle invulling aan de dag te geven. Daarbij helpt het om de zelfstandigheid waar mogelijk te behouden en te vergroten. Het gaat hier om structurele activiteiten onder professionele begeleiding

Hersenonderzoek wijst uit dat bezig blijven het ziekte- of ouderdomsproces vertraagt  door te bewegen of naar muziek te luisteren. Maar ook door contacten en zinvol bezig te zijn.

De dagbesteding it Huske zorgt ervoor dat mensen actief blijven en contacten hebben met anderen. Er wordt belevingsgericht gewerkt. Dat houd in dat mensen leren om gaan met hun beperkingen, hoe zij zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven leven. De activiteiten zijn er tevens op gericht om verdere achteruitgang zoveel mogelijk te voorkomen.

Dagbesteding it Huske is er ook voor de ontlasting van mantelzorgers. Hiermee blijft het voor veel mensen mogelijk om thuis te kunnen blijven wonen.

Dagbesteding it Huske is voor mensen tussen de 18 en 100 jaar.

Deelnemers moet wel enigszins mobiel zijn.