Wat onderscheid it Huske, wat maakt de begeleiding extra helpend;

De begeleiding is er voor  volwassen cliënten met hulpvragen of hun mantelzorgers met een tijdelijke of langdurige hulpvraag. Bijvoorbeeld omdat ze moeite hebben met het invulling geven aan de dag, het onderhouden van contacten, eenzaam zijn, opvoedingsvragen hebben of behoefte hebben aan structuur of balans. Ook bij problematiek op het gebied van wonen en financiën kan it Huske ondersteuning bieden. De oorzaak van de hulpvraag kan liggen in een lichamelijke of psychische aandoening. Het hoofddoel van begeleiding is te komen tot een stabiele thuissituatie en een goede kwaliteit van leven.

 

Doordat medewerkers van it Huske de mogelijkheid hebben deelnemers ( cliënten) begeleiden die zowel op de dagbesteding als ambulante begeleiding nodig hebben, maakt dat er veel inzichten zijn en gerichte begeleiding gegeven word. Samen knelpunten aanpakken, aan welke doelen wil men werken wat kan er bereikt worden. Dit wordt samen met de begeleiding opgepakt in een plan, en daarna aan de slag met de hulp hoe dit kan worden aangepakt. Op een praktische manier worden er tips en instructies gegeven.

 

De ambulante begeleiding vindt thuis plaats. De begeleider ziet wat er daadwerkelijk aan de hand is en wat er nodig is. Een ambulante begeleider van it Huske is specifiek opgeleid om ondersteuning te bieden bij het aanbrengen van structuur in de huishouding en/of de administratie en financiën, opvoedingsvaardigheden te helpen vergroten, communicatievaardigheden te versterken, om te gaan met instanties, invulling te geven aan werk en vrije tijd en/of te begeleiden bij psychisch en lichamelijk functioneren.

 

 

Hoe werkt een thuisbegeleider van it Huske;

Deze biedt begeleiding en praktische hulp en heeft een oplossingsgerichte manier van werken. Vanuit de presentie methode word gewerkt aan het versterken van de empowerment van de client.

Er wordt samengewerkt ook met andere hulpverleners en mensen uit het netwerk en omgeving.